Τρίτη, 25 Αυγούστου 2015

Συνεχίζονται οι πρωινές προπονήσεις


 
"Η δύναμη της Ομάδας είναι το κάθε Μέλος της ξεχωριστά.
Η δύναμη κάθε Μέλους της είναι η Ομάδα"

'The strength of the team is each individual member. The strength of each member is the team.' --Phil Jackson--

#ProodeftikiFC #new #start

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου